Staan jou MAN! Riglyne vir boere om AgriBEE te navigeer

48050017702_90c6381199_b

Hoe kan produktiewe boere hul besighede beskerm teen die skadelike gevolge van die voorgestelde AgriBEE riglyne? Hierdie moeilike vraag het ontstaan nadat Sakeliga onlangs vertroulike dokumentasie wat verband hou met beoogde BEE-afdwinging in die sektor vrygestel het.

Vir boere wat proaktiewe strategieë wil toepas, het Sakeliga ‘n paar oorwegings aan die hand gedoen waarmee boere hul produktiwiteit, gehalte, en outonomie te midde van die regering se ideologiese dwang kan handhaaf.

Die Engelse akroniem “MAN” (vir Maximum Achievable Non-Compliance) behoort ‘n riglyn te wees vir die bestuur van hierdie uitdagings. Maksimum Haalbare Nie-voldoening. Dit beklemtoon die prioritisering van boerdery bo nakoming van skadelike staatsdoktrines.

Hier is ‘n paar idees, denkpatrone, en benaderings wat boere kan aanwend om hul onafhanklikheid te bevestig en hul belange te beskerm:

  1. Omarm die MAN-Strategie: Boere word aangemoedig om produktiwiteit, gehalte, maatskaplike bydrae, en die vervulling van kommersiële verantwoordelikhede te prioritiseer bo blinde nakoming van staatsdoktrines. Waar staatseise onwettig of skadelik is, moet boere strewe na maksimum haalbare nie-voldoening, so verstandig toegepas as moontlik. Deur die kernaspekte van waardeskepping eerder as nakoming te prioritiseer, kan plase die samelewing die beste dien en floreer terwyl hulle die implementering van vernietigende staatsbeleide uitdaag of omseil.
  2. Benut Verteenwoordigende Organisasies: Boere behoort landbou-verteenwoordigende liggame aan te spoor om BEE-beleide te verwerp en weerstand te bied teen staatsinmenging. Dit is ook van kardinale belang om sterk verhoudinge met buitelandse handelsvennote te handhaaf wat vrye en verantwoordelike handelsbande waardeer. Boeregemeenskappe moet hul onafhanklikheid beklemtoon en die kritieke rolle, wat hulle in beide die plaaslike en globale kommersiële sfeer speel, beklemtoon.
  3. Kweek Waardesentriese Netwerke: Om minder afhanklik te wees van BEE-sentriese netwerke, behoort boere bande met verskaffers en kliënte te versterk wat die MAN-strategie deel. Vrywillige vennootskappe behoort aangegaan te word met onafhanklike besigheidspersone uit verskillende kulturele en rasagtergronde wat fokus op plaaslike en internasionale wederkerige waarde-skepping.
  4. Ondersteun Litigasie-inisiatiewe: Dit is noodsaaklik om fondse agter organisasies soos Sakeliga te plaas. Ons ontwikkel omvattende litigasiestrategieë teen die uitbreiding van BEE na meer areas van die besigheidslewe. Sakeliga se suksesrekord van tasbare hervormings deur hoë-impak litigasie in verskeie sfere, insluitend energiebeleid en munisipale ineenstorting, beklemtoon die belang daarvan om sulke inisiatiewe te ondersteun.

Met ‘n MAN-ingesteldheid en ‘n toewyding aan onafhanklike waardeskepping in plaas daarvan om instrumente van staatsideologie en eng politieke doelwitte te wees, kan boere begin om hul outonomie te beklemtoon, skadelike staatsinmenging te weerstaan, en hul belange te beskerm in die komplekse landskap van landboubeleide en regulasies. Die fokus bly op produktiwiteit, kwaliteit, verantwoordelike handelspraktyke, en goeie kommersiële verhoudinge, om ‘n volhoubare en florerende landbousektor te verseker.

Argiewe