SAKELIGA ARBITRASIE Verwys gratis jou kommersiële saak
na ons platform
VIND MEER UIT
Welkom by jou
Selfstandige Sakegemeenskap
Konstitusionele orde, vryemarkte, voorspoed en ’n gunstige sake-omgewing

ONAFHANKLIK

Sakeliga het 'n onafhanklike direksie en uitvoerende span, met lede binne en buite Suid-Afrika en 'n groeiende netwerk van affiliate en vriende en vennote in alle sektore.

MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK

Sakeliga is 'n maatskappy sonder winsoogmerk 'n 'n openbare-weldaadorganisasie.

PLAASLIK EN INTERNASIONAAL

Ons werk vanuit Pretoria en fokus op sakeomgewings binne Suid-Afrika, maar verwelkom lede, affiliate, vriende en vennote van regoor die wêreld.

Ons is 'n selfstandige sakegemeenskap wat gesonde sakeomgewings skep en staatsinmenging teenwerk.

By Sakeliga bestee ons geld, tyd en energie om ‘n visie vir georganiseerde besigheid te formuleer en ons bied ‘n tuiste vir sakelui, ondernemings en ondersteuners wat daardie visie help ontwikkel en realiseer.

Gesonde gemeenskappe benodig gesonde ekonomieë. Gesonde ekonomieë benodig op hul beurt weer gesonde sakeomgewings.

Ons dink aan onsself as ‘n selfstandige sakegemeenskap. Nie een in isolasie nie, maar ‘n sakegemeenskap met die vermoë om in belang van sy lede en alle gemeenskappe waar hulle sake doen, die sakeomgewing gunstiger en die mense welvarender te maak.

Lede wat by ons aansluit dra by tot ons institusionele doelwitte:

Bou 'n selfstandige sakegemeenskap
Hervorm instellings ter wille van 'n gunstige sakeomgewing
Skep alternatiewe sakeomgewings
Fasiliteer skaalvoordele

PLATINUMLEDE

HOEKOM SAKELIGA?

Deur jou lidmaatskap en steun by Sakeliga te voeg, staan jy op vir wat reg is en help jy om te bou aan alternatiewe in belang van sakegemeenskappe regoor die land. Jy word deel van ‘n selfstandige sakegemeenskap wat op ‘n waardegedrewe wyse vir mekaar waarde toevoeg.

Met ‘n lidmaatskap en netwerk van meer as 40 000 besighede, sakelui – en sy nuwe affiliasieprogram vir plaaslike sakekamers – is Sakeliga een van die grootste sakeorganisasies in Suid-Afrika, en sprei dit tans vlerke internasionaal.

WORD DEEL VAN ‘N GEMEENSKAP

‘n Selfstandige sakegemeenskap, wat gunstige sakeomgewings skep vir sy lede en alle gemeenskappe waar sy lede sake doen.

STAAN OP VIR WAT REG IS

Minder politiek, meer besigheid; Vryemarkte en konstitusionele ordes; Regsaksie teen skadelike beleid.

BOU ALTERNATIEWE EKONOMIEË

Ontwikkel die tegnologie, institusies, infrastruktuur, dienste en netwerk wat nodig is om besigheid te doen ongeag staatsverval en politieke risiko.

SAKEKAMERS

Bou en ondersteun, met ons hulp, sakekamers en belastingbetalersverenigings in jou gemeenskap.

VOORDELE VIR LEDE, DEUR LEDE

1 +
Lede
1 +
Sakeplein gebruikers
1 +
Lede op ons netwerk

WORD 'N SAKELIGA-LID

Maandeliks Jaarliks