Welkom by jou
Selfstandige Sakegemeenskap
Konstitusionele orde, vrye markte, voorspoed en ’n gunstige sake-omgewing
STOP DIE STAAT VAN INPERKING
Ons verbeter
jou sakeomgewing
Vooruitstrewend, wêreldwyd, onafhanklik Word 'n lid
Minder politiek, meer besigheid Ondersteun ons vir minder politiek en meer besigheid Ondersteun
  • (012) 880 1951
  • diens@sakeliga.co.za
  • Gebou A, 5de Vloer, Loftus Park, 402 Kirknessweg, Arcadia, Pretoria, 0007

Onafhanklik

Sakeliga het 'n onafhanklike direksie en uitvoerende span, met lede binne en buite Suid-Afrika en 'n groeiende netwerk van affiliate en vriende en vennote in alle sektore.

Maatskappy sonder winsoogmerk

Sakeliga is 'n maatskappy sonder winsoogmerk 'n 'n openbare-weldaadorganisasie.

Plaaslik en internasionaal

Ons werk vanuit Pretoria en fokus op sakeomgewings binne Suid-Afrika, maar verwelkom lede, affiliate, vriende en vennote van regoor die wêreld.

Ons is 'n selfstandige sakegemeenskap wat gesonde sakeomgewings skep en staatsinmenging teenwerk.

By Sakeliga bestee ons geld, tyd en energie om ‘n visie vir georganiseerde besigheid te formuleer; en ons bied ‘n tuiste vir sakelui, ondernemings en ondersteuners wat daardie visie help ontwikkel en realiseer.

Gesonde gemeenskappe benodig gesonde ekonomieë. Gesonde ekonomieë benodig op hul beurt weer gesonde sakeomgewings.

Ons dink aan onsself as ‘n selfstandige sakegemeenskap. Nie een in isolasie nie, maar ‘n sakegemeenskap met die vermoë om in belang van sy lede en alle gemeenskappe waar hulle sake doen, die sakeomgewing gunstiger en die mense welvarender te maak.

Lede wat by ons aansluit dra by tot ons institusionele doelwitte:

Bou 'n selfstandige sakegemeenskap
Hervorm instellings ter wille van 'n gunstige sakeomgewing
Skep alternatiewe sakeomgewings
Fasiliteer skaalvoordele

PLATINUMLEDE

Hoekom Sakeliga?

Deur jou lidmaatskap en steun by Sakeliga te voeg, staan jy op vir wat reg is en help jy om te bou aan alternatiewe in belang van sakegemeenskappe regoor die land. Jy word deel van ‘n selfstandige sakegemeenskap wat op ‘n waardegedrewe wyse vir mekaar waarde toevoeg.

Met ‘n lidmaatskap en netwerk van meer as 40 000 besighede, sakelui – en sy nuwe affiliasieprogram vir plaaslike sakekamers – is Sakeliga die grootste sakeorganisasie in Suid-Afrika, en sprei dit tans vlerke internasionaal.

WORD DEEL VAN ‘N GEMEENSKAP

‘n Selfstandige sakegemeenskap, wat gunstige sakeomgewings skep vir sy lede en alle gemeenskappe waar sy lede sake doen.

STAAN OP VIR WAT REG IS

Minder politiek, meer besigheid; Vrye markte en konstitusionele ordes; Regsaksie teen skadelike beleid.

BOU ALTERNATIEWE EKONOMIEË

Ontwikkel die tegnologie, institusies, infrastruktuur, dienste en netwerk wat nodig is om besigheid te doen ongeag staatsverval en politieke risiko

SAKEKAMERS

Bou en ondersteun, met ons hulp, sakekamers en belastingbetalersverenigings in jou gemeenskap.

VOORDELDE VIR ONS GEMEENSKAP

Sakeplein.com is Sakeliga se aanlyn sakegemeenskap waar lede na mekaar kan uitrek en betekenisvolle samewerking onder mekaar ontwikkel.
Om sake te doen sonder om te adverteer is soos om vir iemand in die donker oog te knip. Naas jou, gaan niemand weet waarmee jy besig is nie.

Sakeliga het ‘n samewerkingsooreenkoms met PretoriaFM onderhandel. Die radiostasie bied aan sakelede by Sakeliga eksklusiewe afslagpakette.

Sakelede van Sakeliga ontvang ook 10%-afslag om op OntbytSake op kykNET te verskyn. Die insetsel is nie ‘n “advertensie” nie, maar ‘n volledige bekendstellingsvideo, wat jy na die tyd ontvang om verder in jou bemarking aan te wend.
Die raad van ‘n kundige prokureur gee gemoedsrus.

Legalex bied regsversekering teen verlaagde tariewe vir besighede van sakelede van Sakeliga. Sakeliga-lede kry, benewens omvattende dekking en advies boonop R30 000 dekking vir die regskoste van ‘n afsettingsbevel as deel van Sakeliga se GrondGryp911-voordeel.
Wenspanne presteer omdat hulle op die ondervinding van ‘n afrigter kan staatmaak om hulle na die volgende vlak te neem.

Sakeliga beveel ActionCoach Fergusmor aan. Sakelede van Sakeliga ontvang 25%-afslag op afrigtingsfooie en die eerste konsultasie is gratis.

Kry raad om jou personeel reg en billik te bestuur sodat hulle jou grootste bate kan bly.

Sakeliga het ‘n samewerkingsooreenkoms met die LWO Werkgewersorganisasie gesluit. Sakelede van Sakeliga ontvang 20%-afslag op die LWO se eenmalige registrasiefooi. Verskeie maandelikse pakette beskikbaar.
Virseker bied dekking in Afrikaans vir meer as 700 besigheidstipes. ‘n Gedeelte van jou premie gaan na die Virseker Trust om Afrikaanse onderrig te ondersteun. Saam verseker ons Afrikaans.

Om internasionale inkomstestrome te skep is die enigste manier om jou besigheid staatsbestand te maak.

Currency Assist gee vir Sakeliga-lede eksklusiewe afslagfooie vir valutatransaksies. Kry hulp om jou sake in orde te kry.
1 +
Lede
1 +
Sakeplein gebruikers
1 +
Lede op ons netwerk
Maandeliks Jaarliks

Veldtogte

No products in the cart.