SAKELIGA FUNKSIES

Sakeliga hou aanlyn en in-persoon-funksies met hoofsaaklik twee uitkomste in gedagte:

Sakelui word op ‘n interaktiewe wyse ingelig oor nuwe gebeure op die beleidsfront, Sakeliga se denke oor die risiko’s en gevolge daarvan en, indien relevant, toeligting oor moontlike regsaksie wat Sakeliga beplan.

Informele geleenthede waar sakelui mekaar kan leer ken en onderlinge netwerke kan bou en versterk.

Sakeliga se funksies is meestal oop vir enigiemand om by te woon, maar lede van Sakeliga sal altyd teen ‘n spesiale afslagprys (gewoonlik min of meer kosprys vir die funksie) kan bywoon. Eksklusiewe ledefunksies word ook aangebied.

Bespreek nou! Sitplekke is beperk.

Quicket widgets to be inserted once there is an activated event (currently no active events on Quicket account)

FUNKSIES DEUR SAKELIGA-LEDE

Lede van Sakeliga kan ‘n aansoekvorm voltooi om ‘n funksie aan te bied wat gratis deur Sakeliga-lede bygewoon kan word. 

Sakeliga onderwerp elke aansoek aan ‘n keuringsproses om seker te maak die inhoud van die seminar is belyn met Sakeliga se waarderaamwerk en beleidsoortuigings vir ‘n gunstige sakeomgewing. Nadat ‘n funksie goedgekeur is, word dit op Sakeliga se webtuiste geplaas en deur Sakeliga se kommunikasieplatforms aan lede bekendgestel.

  • Slegs aansoeke deur lede van Sakeliga sal oorweeg word.
  • Die doel van die funksie moet nie net ‘n suiwer verkoopsgeleentheid wees nie, maar moet waarde toevoeg vir die bywoner (inligtinggewend, waardegewend, netwerkvormend).
  • Ligalede (lede wat maandeliks R300 of meer bydra) kan aanlyn-geleenthede aanbied.
  • Platinum-lede (lede wat maandeliks R1000 of meer bydra) kan webinare en in-persoon-funksies aanbied.
  • Die funksies moet gratis wees.
  • Sakeliga waarborg nie enige bywonergetalle nie, maar publiseer bloot die inligting op die webtuiste en maak ‘n plasing om kommunikasieplatforms. Lede word aangemoedig om op eie inisiatief bykomende bemarking te doen.
  • Sakeliga doen ‘n evaluering onder bywoners van die funksie om die gehalte van die inhoud van funksies te bepaal.

Bespreek nou! Sitplekke is beperk.

Quicket widgets to be inserted once there is an activated event (currently no active events on Quicket account)