BEE-verklaring vir ondernemings met omset <R10m per jaar

ONDERNEMINGS MET < R10 MILJOEN OMSET PER JAAR

WORD JY GEDWING OM BEE VERKLARINGS AF TE LÊ?

Feitlik alle geformaliseerde ondernemings wat in Suid-Afrika besigheid doen, van buitelandse of plaaslike oorsprong, word tans statutêr verplig om verklarings oor hul personeel, aandeelhouers, direkteure, kontrakteurs en selfs kliënte se ras te doen. Die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging is een van die mees ingrypende statutêre voorskrifte in hierdie verband.

Dié toedrag van sake bied vir ondernemings en sakelui wesenlike risiko’s en probleme. Opgawes oor persone se ras en die geïmpliseerde vereiste van diskriminasie op grond daarvan bring regs- en bedryfsrisiko’s mee, weereens plaaslik en internasionaal. Boonop is rasseklassifikasie omstrede, druis dit in teen die goeie praktyke wat baie ondernemings sou wou toepas, en is dit verstaanbaar indien sakelui en ondernemings gewetensbesware teen deelname daaraan sou hê.

Uit ‘n maatskaplike oogpunt word dit by die dag duideliker dat beleide soos Swart Ekonomiese Bemagtiging uit sowel maatskaplike as private oogpunte skadelik en nadelig is, en nie die doel van ‘n voorspoedige ekonomie en publiek dien nie. Sakeliga doen daarom verskeie stappe – insluitende regsaksie, openbare beleidsbevordering, en nou ook hierdie voorstelle aan ondernemings met omset onder R10m/jaar – om die skadelike impak van BEE en soortgelyke wette en beleide teen te werk en algemene voorspoed te bevorder.

Sakeliga het, met die bystand van regslui, ondersoek ingestel na hoe ondernemings risiko’s ten opsigte van statutêre vereistes oor rasseklassifikasie kan verminder en gewetensbesware kan aanteken. 

Ons het daarvoor vier paragrawe ontwikkel, waarmee die BEE-vorm vir ondernemings met ‘n omset onder R10m/jaar aangevul kan word, of wat as paragrawe op hul eie gebruik kan word:

 

1. The contents of this statement are to the best of my knowledge a true reflection of the facts.

2. I make this affidavit without prejudice of rights. I state for the purposes hereof that I am not qualified to make any medical or other determinations regarding the race or ethnicity of any person associated with the Enterprise, including myself.

3. This affidavit is submitted based on such information available to me as on date of completion thereof. As far as I make submissions under oath, I do so based on my personal determination of facts and interpretation of the relevant legislation.

4. I submit that I object to statutory racial classification and discrimination. This affidavit is submitted under protest.

  • CC, (Pty) Ltd, Sole Prop, ens. Antwoord in Engels

No products in the cart.