Sakeliga gekant teen nuwe stroomop petroleumwetsontwerp: bykomende energiesektorregulering is nadelig

Sakeliga het sy teenkanting teen die nuwe Wetsontwerp op die Ontwikkeling van Stroomop Petroleumhulpbronne aangeteken. Dié wetsontwerp vererger en stel burokratisme, skadelike rasseprioriteite, en lastige regulering van petroleum en petrochemikalieë – die lewensbloed van ’n moderne ekonomie – in die vooruitsig Sakeliga het sy kommentaar op die voorstel by die parlement se portefeuljekomitee oor energie […]


Energie-onafhanklikheid word nie verleen nie, maar teruggeneem

Ons mees vername energieprioriteit is om genoeg energie te produseer. Ons moet bedag wees op pogings deur burokrate, staatskornuite en ideoloë om ons strewe na energie-onafhanklikheid in die wiele te ry. Energie-vryheid en -onafhanklikheid sal nie deur welwillende leiers verleen word nie – dit sal teruggeneem moet word deur veerkragtige, staatsbestande gemeenskappe, maatskappye en instellings.