Sakeliga begin hofsaak om gevorderde ouditverslae in 154 munsipaliteite te bekom

Sakeliga het vandag ‘n hofsaak teen die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika (OG) van stapel gestuur om vir die eerste keer die OG se ongeopenbaarde bestuursverslae van 154 probleemmunisipaliteite openbaar te maak. Die beskikbaarstelling van die verslae kan ‘n nuwe tydvak vir aanspreeklikheid van staatsamptenare, rekenskap van belastinggeld en munisipale litigasie inlui. Alhoewel die OG ‘n grondwetlike […]


Sakeliga ondersoek verval by 154 probleem-munisipaliteite, oorweeg verdere litigasie

Prokureurs vir Sakeliga is opdrag gegee om ‘n versoek kragtens die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) aan die Ouditeur-Generaal te lewer, ten einde spesifieke bestuursverslae te bekom wat glo na afhandeling van die staatsouditeur se jaarlikse oudit, aan die onderskeie munisipaliteite se bestuurspanne voorgelê word. Die bestuursverslae word by die Ouditeur-Generaal aangevra […]