SKRAP GESONDHEIDS-REGULASIES, VERHOED GEMONITEERDE SAMELEWING

Waarom hierdie hofsaak?

Sakeliga vra die hof om die gesondheidsregulasies wat Minister Phaahla op 4 Mei 2022 oornag gepromulgeer het, onwettig en ongrondwetlik te verklaar en ter syde te stel.

Sakeliga voer aan dat die regulasies sowel substantief as prosedureel irrasioneel is. Belangrike ander argumente sluit in dat die regulasies nie geldige gesondheidswetoogmerke dien nie, maar op onwettige wyse ander oogmerke probeer bereik, onder meer:

  1. Om die ‘tydelike’ reëls en regulasies van die nasionale ramptoestand te handhaaf sonder dat daar so ‘n toestand ingevolge die Wet op Rampbestuur is;
  2. Om ‘n onvanpaste en konstitusionele ontoelaatbare openbare gesondheid ‘containment’-strategie vir Covid-19 te volg;
  3. Om ‘n verskuilde inentingsverpligting in te stel deur só erg inbreuk te maak op mense se regte en vryhede, dat diegene, wat nie ingeënt is nie of dalk nie bepaalde opvolgdosisse ontvang het nie, teen hul wil ‘n inenting of opvolgdosis neem; en
  4. Om met kriminele strafmaatreëls besighede, kerke, skole, ekspo’s, stadions en ander entiteite in die burgerlike samelewing te dwing om mense in klasse op grond van inentingstatus te verdeel en tussen hulle te diskrimineer.

Minister Phaahla se mees onlangse regulasies van 4 Mei, kragtens die Nasionale Gesondheidswet gemaak, lyf  ‘n nuwe tydvak van staatsinmenging en gesondheidsmonitering in. Sakeliga wil dit stopsit.

Saakbesonderhede

Status van saak: Aktief

Saak begin: 19 Mei 2022

Hof waarin saak aangevoer word: Hooggeregshof: Pretoria

Volgende hofdatum: 
26 en 27 Julie 2022

VOLG GEBEURE IN HIERDIE SAAK


8 Junie 2022
​Sakeliga liasseer ’n gewysigde kennisgewing van mosie en aanvullende funderende eedsverklaring, nadat die teenkant se rekord van besluitneming ingevolge Reël 53 van die hofreëls gelewer, oorweeg is
25 Mei 2022
​Sakeliga ontvang die respondente se rekord van besluitneming kragtens die hofreëls. Die rekord openbaar dat ‘n minagtende konsultasieproses deur die Departement van Gesondheid gevolg is en dat die Minister die advies van sy eie adviseurs ignoreer het toe hy die regulasies gemaak het.
19 Mei 2022Sakeliga beteken hofstukke aan die Minister van Gesondheid, Joe Phaahla, President Cyril Ramaphosa en andere. Sakeliga vra die hof om die gesondheidsregulasies wat Minister Phaahla op 4 Mei 2022 oornag gepromulgeer het, onwettig en ongrondwetlik te verklaar en ter syde te stel.
13 Mei 2022Sakeliga skryf aan die Minister en eis dat die regulasies van 4 Mei 2022 teen 18 Mei onttrek moet word.
4 Mei 2022​Minister van Gesondheid, Joe Phaahla, promulgeer oornag gesondheidsregulasies wat sterk inbreuk maak op instellings en mense se vryhede en regte.

HOFSTUKKE

Vertel ons oor die toestand van jou munisipaliteit

Steun hierdie saak

Ander Aktiewe Litigasie

Vertel ons oor die toestand van jou munisipaliteit