SENTRUM VIR KONSTITUSIONELE DINAMIKA

OORSIG

Die Sentrum vir Konstitusionele Dinamika staan Sakeliga by om konstitusionele verandering te verstaan en te stuur, vir ‘n gunstige ekonomiese omgewing in al die gemeenskappe waar ons lede sake doen.

Die Sentrum se aktiwiteite

REGSGENOTE

PROF. KOOS MALAN

Regsgenoot

Akademiese & professionele kwalifikasies
Koos Malan is ‘n konstitusionele juris en professor emeritus in publiekreg en beskik oor die grade BA (Pret) BA Hons (Politieke Wetenskap) (Pret) BIuris (Unisa) LLB (Unisa) LLD (Unisa). 

Akademiese & professionele ervaring
Voor sy betrokkenheid in die akademie was Koos Malan ‘n staatsaanklaer en daarna ‘n landdros. Van 1991 tot 1999 was hy ‘n dosent in praktiese regsopleiding by die Justisiekollege, die opleidingsbeen van die departement van justisie. Hy het in 2000 by die akademie aangesluit, was professor in publiekreg aan die Universiteit Pretoria vanaf 2007 en is daar professor emeritus vanaf September 2022.

Boeke
* Politokrasie: ‘n Peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ‘n antwoord daarop (2011) (skakel)

* There is no Supreme Constitution: A Critique of Statist-individualist Constitutionalism (2019) (skakel)

* Studente-inleiding tot die konstitusionele reg (2022) (skakel)