Seminaar oor: Oplossings en alternatiewe op munisipale verval vir besighede en gemeenskappe

Neem asseblief kennis:

Hierdie seminaar sal in Engels aangebied word daarom volg die onderstaande uitnodiging en program in Engels. 

Argiewe