Sakeliga beskerm munisipale dispuutprosesse met dringende hofbevel in Noordwes 

Ditsobotla

Sakeliga het op 31 Mei 2024 ‘n dringende bevel ter beskerming van munisipale eindgebruikers in die Noordwes-hooggeregshof bekom. Die bevel beskerm gebruikers wat billik optree en aan wetgewing voldoen se reg om betalings waaroor ‘n geldige geskil bestaan van ‘n munisipaliteit te weerhou. 

Die hof het die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit verbied om eindgebruikers, met geldige dispute oor munisipale rekeninge, se elektrisiteit weens daardie dispuutbedrae af te skakel en beveel om waar dit gedoen is toevoer te herstel. By ooreenkoms tussen die partye sal die eindgebruikers verskuldigde bedrae waaroor daar geen geskil bestaan nie wel aan die munisipaliteit oorbetaal. 

Sakeliga het hierdie hofsaak saam met en ter ondersteuning van die Ditsobotla Dienstevereniging (DDV) en sy geaffekteerde lede onderneem. Ons doen dit as deel van die groter regstrategie waarmee Sakeliga in Ditsobotla besig is, naamlik om regspraak te ontwikkel en modelle te ondersteun wat behoorlike ingryping en alternatiewe oplossings tot munisipale verval bied. Hiervoor is die vermoë om geldige dispute oor verkeerdelik gelewerde rekeninge te verklaar onontbeerlik.  

Die DDV, AgriNW, en verskeie eindgebruikers was mede-applikante in die saak. 

Artikel 102 van die Wet op Munisipale Sisteme bepaal dat ‘n munisipaliteit nie dienslewering aan partye mag onderbreek oor bedrae op daardie partye se rekeninge waaroor ‘n geldige dispuut aanhangig gemaak is nie, totdat die dispuut afgehandel is. Munisipaliteite is ook verplig om streng aan hulle eie kredietbeleid en prosedures te voldoen. 

Sakeliga se Missie: Bou Skaalbare Oplossings Teen Staatsverval

Lede van die DDV wat ondanks geldige dispute onlangs deur die munisipaliteit vir afskakeling van elektrisiteitstoevoer geteiken is, bekom deur hierdie bevel direkte beskerming.  

Die hofbevel toon dat munisipale eindgebruikers beskerming teen ‘n munisipaliteit kan bekom indien hulle behoorlik organiseer – soos binne ‘n dienstevereniging – asook billik optree en korrekte prosesse volg om dispute oor twyfelagtige rekeninge te verklaar.  

Dit bly belangrik om daarop te let dat sulke beskerming nie onvoorwaardelik is nie en dat munisipale eindgebruikers noukeurig en verantwoordelik moet omgaan met dispute en die weerhouding van bedrae waaroor hulle geldige dispute in plek het.  

Sakeliga meen dat eindgebruikers wat die beste kans op regsbeskerming wil geniet vir ten minste die volgende voorsiening behoort te tref: 

  1. Eie metings: Eindgebruikers moet die tegniese vermoë in plek stel om eie gebruik betroubaar te meet; 
  2. Rekeningvergelyking: Eindgebruikers moet hul eie metings met munisipale rekeninge vergelyk en bepaal waarmee hulle saamstem en waarmee nie; 
  3. Betalings vir geldige bedrae: Eindgebruikers moet betalings doen vir bedrae of dele van bedrae waaroor daar nie ‘n geskil bestaan nie; en  
  4. Formele dispute oor ongeldige bedrae: Eindgebruikers kan betaling weerhou vir bedrae waaroor hulle nie saamstem nie nadat hulle ‘n formele dispuut op behoorlike wyse verklaar het. 

Eindgebruikers wat die korrekte stappe volg plaas hulself in ‘n posisie om hul weerhouding van betalings in ‘n regsproses te verdedig en so groter verantwoordbaarheid by munisipale rekeningstelsels af te dwing. 

Maak 'n kragtige en blywende ekonomiese impak.

Argiewe