-

AANGENAME KENNIS!

Sakeliga is in 2011 gestig as selfstandige sakegroep sonder winsoogmerk. Ons bou ‘n selfstandige sakegemeenskap om die sakeomgewing institusioneel te verbeter en aan te vul. Ons verbeter die sakeomgewing deur beleids- en regsintervensies, en ons vul die sakeomgewing aan met alternatiewe meganismes vir besigheid daar waar dit weens politiek tekortskiet. 

In kort, Sakeliga skep en beskerm die omgewing waarbinne die sakegemeenskap, en die gemeenskap in die breë sake doen. Ons baseer dit op ‘n vrye mark, konstitusionalisme, regverdigheid, volhoubaarheid en ‘n sterk gemeenskapswaardestelsel.

 

Ons benadering is gewortel in eeue se besigheidswaarhede, en word bevestig deur internasionale tendense en gevestigde sakepraktyke.

Ons plan vir 'n suksesvolle sakegemeenskap - en jou rol daarin

Die ekonomie is ‘n diensbaarheidsketting waar sakelui en besighede mekaar nodig het om suksesvol te wees. ‘n Suksesvolle sakegemeenskap dra by tot maatskaplike stabiliteit. 

Sakeliga implementeer tans ‘n plan vir plaaslike sakegemeenskappe. Meer as ooit vantevore hang dit van sakegemeenskappe af om in die pad van verval te staan.  As een sakeorganisasie sal daar altyd ‘n beperking wees op hoeveel Sakeliga kan uitrig. Ons fokus is dus eerder om soveel moontlik plaaslike sakegemeenskappe te versterk en onder ‘n belynde regstrategie te organiseer. So kan ons saam meer doen en vir mekaar regspresedente skep.

Daar is nie iemand beter om oplossings en geleenthede in verval te soek en te implementeer as ‘n entrepreneur nie. Sakeliga se rol is bloot om oplossingsgedrewe sakegemeenskappe saam te snoer en te versterk.

BESTUUR

DIREKSIE

No products in the cart.