Vertel ons oor die toestand van jou munisipaliteit
Voltooi ons kort opname
Naledi munisipaliteit skuld Eskom R390-miljoen
Weens swak skuldinvordering en versuim om tariewe te betaal
Previous
Next

NOORD-WES BETAALMEESTER

Waarom hierdie hofsaak?

Sakeliga is besig met ‘n betaalmeestersaak in Noord-Wes sodat eindgebruikers se gelde vir kritieke dienslewering in ‘n aparte en afgebakende munisipale bankrekening betaal kan word. Dit is ‘n belangrike stap om verval te stuit en geleenthede vir korrupsie op munisipale vlak te verminder. 

Eskom, waterrade en ander belangrike diensverskaffers moet tydig betaal word, eerder as wat invorderings van eindgebruikers in ‘n bodemlose put van korrupsie verdwyn.

In hierdie saak vra Sakeliga daarom die hof dat hangende die behoorlike implementering van ‘n finansiële herstelplan kragtens ‘n ingryping deur die Nasionale Tesourie, ‘n onafhanklike ouditeursfirma as sogenaamde “spesiale meester” aangestel word ten opsigte van die vervalle respondent munisipaliteite se finansies. Die spesiale meester se pligte sou behels om die aparte munisipale bankrekening te bestuur, alle invorderings en heffings vir kritieke dienste soos water, elektrisiteit en opgradering van kritieke infrastruktuur daarin te ontvang, en verskaffers direk vanuit daardie rekening te betaal.

Saakbesonderhede

Status van saak: Aktief

Saak begin: 9 April 2021

Hof waarin saak aangevoer word: Hooggeregshof: Mahikeng

Volgende hofdatum: 
Onbekend. Sakeliga wag op ‘n antwoord van die Regter-President

VOLG GEBEURE IN HIERDIE SAAK


14 Desember 2021​Sakeliga​ skryf ‘n brief en vra die Regterpresident van die Hooggeregshof in Mahikeng vir saak-bestuur, aangesien die respondente nie samewerking bied nie en die hofreëls verontagsaam.
9 Desember 2021​Die hof beslis met koste in Sakeliga se guns in sy interlokutêre aansoek van 19 November. Die respondente is verplig om uitstaande rekords te lewer.
​23 November 2021Naledi Plaaslike Munisipaliteit, bring ‘n interlokutêre aansoek met die oog daarop om Eskom se verduidelikende eedsverklaring te laat skrap. Hulle beswaar teen Eskom se verklaring berus op ‘n argument dat Eskom as respondent steun aan Sakeliga as applikant bied.
19 November 2021​Sakeliga bring ‘n interlokutêre aansoek (‘n aansoek binne ‘n aansoek) teen die eerste tot derde en sewende respondent, om hierdie respondente te verplig om hul rekords waarna hulle in antwoordende verklarings verwys, te lewer soos die hofreëls vereis. 
2 November 2021​Die respondente, behalwe respondente 1 tot 3, het eers op 2 November 2021 gedeeltelik aan Sakeliga se rekordversoeke voldoen. Sakeliga is nou eers in staat repliserende verklarings voor te berei en die saak verder te voer. Respondente 1 tot 3 is op hierdie stadium steeds in versuim om hul rekords te lewer waarna hulle in hul antwoordende verklarings verwys.
​​​9 September 2021
​6de respondent lewer antwoordende eedsverklaring (laai dit hier af).
8 September 2021​​Eskom lewer ‘n verduidelikende eedsverklaring in die saak, en steun die regshulp wat deur Sakeliga verlang word. 
26 Augustus 2021​Aangesien die 1ste tot 3de & 7de respondente,  sowel as die 4de respondent, nie al die dokumente aangeheg het waarna hul deurgaans in hul verklaring verwys nie, het Sakeliga   kennisgewings kragtens  reël  35(12)  van  die  hofreëls geliasseer om ontbrekende dokumente aan te vra.
25 Augustus 2021​1ste tot 4de & 7de respondente lewer antwoordende eedsverklarings (laai dit hier en hier af).
26 Mei 2021​Sakeliga beteken kennisgewing van mosie en funderende eedsverklaring op die respondente (laai dit hier af).

HOFSTUKKE

Vertel ons oor die toestand van jou munisipaliteit

Steun hierdie saak

Ander Aktiewe Litigasie

Vertel ons oor die toestand van jou munisipaliteit