Vakature: Regsnavorser en -koördineerder

AfriSake nooi hiermee geskikte kandidate om aansoek te doen vir die pos van Regsnavorser en -koördineerder. Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die voer en koördinering van regsake navorsing, en regsverwante kommunikasie, met ‘n fokus op konstitusionele en kommersiële reg.

Die posisie sal rapporteer aan die Uitvoerende Hoof of sy genomineerde. Die posisie sal samewerking vereis met ander personeel gemoeid met regs- en navorsingsaangeleenthede.

Die ideale kandidaat se pligte sal insluit: uitvoering en koördinering van regsverwante navorsing; koördinering van regsake ooreenkomstig ‘n regstrategie en -begroting; lewering van advies aan bestuurslui oor die meriete van regsaksie en regsargumente; skakeling met regslui en betrokke lede; hantering van sekere regsnavrae; uitgesoekte woordvoerding, insluitende die lewering van geslote en openbare voorleggings; deelname aan interne debatte en beleidsformulering; en die lewering van openbare kommentaar in die vorm van populêre artikels en ander kommunikasie.

Vaardighede en eienskappe wat tot die kandidaat se voordeel sal strek sluit in: ‘n Deurdagte verbintenis tot vryemarkbeginsels; ‘n kombinasie van algemene, politieke, ekonomiese, finansiële en regskennis; uitstekende kommunikasie- en taalvermoëns; detailgeoriënteerdheid; strategiese denke; professionaliteit; gevorderde teoretiese ontledingsvermoëns; en gedrewenheid om onafhanklik uitsette te lewer, maar ook goed in ‘n span te kan funksioneer.

Om te kwalifiseer benodig kandidate ʼn toepaslike graad en 2 tot 5 jaar relevante ondervinding.

Indien jy die profiel pas, stuur asseblief ʼn Afrikaanse weergawe van jou CV na mhb@afrisake.co.za voor of op 17 Julie 2018.

Lewer kommentaar

No products in the cart.