Vakature: Hoof van Besigheidsontwikkeling

AfriSake nooi hiermee geskikte kandidate om aansoek te doen vir die pos van Hoof van Besigheidsontwikkeling. Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir besigheidsontwikkeling by AfriSake, insluitende die volgende: identifisering en ontwikkeling van nuwe besigheidsgeleenthede; ledewerwing en -behoud; werwing en bestuur van sakekamers en ander affiliasies; ledevoordele; en bemarking. Personeel gemoeid met hierdie sake sal aan die suksesvolle kandidaat rapporteer.

Die Hoof van Besigheidsontwikkeling sal rapporteer aan die Uitvoerende Hoof en lid wees van AfriSake se bestuurspan.
Afhangende van die kandidaat se kundigheid en ervaring mag dit moontlik wees dat kommunikasieverantwoordelikhede by sy of haar posbeskrywing ingesluit word en dat ‘n kommunikasiebeampte aan die persoon rapporteer.

Die ideale kandidaat sal se pligte sal insluit: die ontwikkeling en implementering van bemarkingsplanne; behaling van ledewerwingsteikens; identifisering en beklinking van ooreenkomste vir ledevoordele met eksterne partye; verhoudingsbestuur met premium lede en geaffilieerde organisasies; werwing van sakekamers en gepaardgaande verhoudingsbestuur; verteenwoordiging van AfriSake by openbare en geslote geleenthede; optrede by geleentheid as woordvoerder van die organisasie; en funksionering as lid van AfriSake se bestuurspan.

Vaardighede en eienskappe wat tot die kandidaat se voordeel sal strek sluit in:
‘n Deurdagte en verantwoorde verbintenis tot vryemarkbeginsels; ‘n kombinasie van algemene, politieke, ekonomiese, finansiële en regskennis; goeie kommunikasie- en taalvermoëns; strategiese denke; professionaliteit; en gedrewenheid om selfstandig uitsette te lewer, maar ook goed in ‘n span te kan funksioneer.

Om te kwalifiseer benodig kandidate ʼn toepaslike kwalifikasie en 2 tot 5 jaar relevante ondervinding.

Indien jy in die profiel pas, stuur asseblief ʼn Afrikaanse weergawe van jou CV na mhb@afrisake.co.za voor of op 17 Julie 2018.

Lewer kommentaar

No products in the cart.