Vakature: Bemarking- en ledewerwingsbeampte

AfriSake nooi hiermee geskikte kandidate om aansoek te doen vir die pos van Bemarking- en Ledewerwingsbeampte. Die pos is gebaseer in Kloofsig, Centurion.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir bemarking- en ledewerwingsaktiwiteite, onder leiding van die Hoof van Besigheidsontwikkeling. Afhangende van die kandidaat se kundigheid en ervaring mag dit moontlik wees dat kommunikasieverantwoordelikhede by sy of haar posbeskrywing ingesluit word.

Die ideale kandidaat se pligte sal insluit: die ontwikkeling en implementering van bemarkingsplanne; behaling van ledewerwingsteikens; koördinering van ledewerwing deur AfriSake se dienssentrum; onderhoud en uitbreiding van die ledewerwingsdatabasis; identifisering, ontwikkeling en uitvoering van veldtogte en ander ledewerwingsgeleenthede; bestuur van die ledewerwingsbegroting; skakeling met sakekamers; bemarking van AfriSake-funksies en geleenthede waar AfriSake-verteenwoordigers optree; ontwikkeling en uitvoering van ledebehoudaktiwiteite; ontwikkeling en verspreiding van bemarkingsboodskappe; en koördinering van bemarkingsmateriaal-ontwikkeling.

Afhangende van die mate waartoe die kommunikasieverantwoordelikhede aan die kandidaat toegeken word, mag pligte ook sosialemedia-take en ander vorme van lede- en openbare kommunikasie behels.

Vaardighede en eienskappe wat tot die kandidaat se voordeel sal strek sluit in:
‘n Deurdagte en verantwoorde verbintenis tot vryemarkbeginsels; goeie algemene kennis; teikengedrewenheid; ; goeie kommunikasie- en taalvermoëns; professionaliteit; en die vermoë om selfstandig uitsette te lewer, maar ook goed in ‘n span te kan funksioneer.

Om te kwalifiseer benodig kandidate ʼn toepaslike kwalifikasie of toepaslike ervaring.

Indien jy dié profiel pas, stuur asseblief ʼn Afrikaanse weergawe van jou CV na mhb@afrisake.co.za voor of op 17 Julie 2018.

Lewer kommentaar

No products in the cart.