Resilient Properties

Aanloop: In Augustus 2018 was Sakeliga as amicus curiae toegelaat by ‘n saak waarby die Resilient Property Group in Witbank, die plaaslike munisipaliteit tesame met Eskom en Nersa hof toe geneem het vir kragonderbrekings weens die munisipaliteit se wanbetaling aan Eskom.  Daar was ‘n soortgelyke saak gebring deur die Sabie Chamber of Commerce en die sake was toe saamgevoeg aangesien die feite amper identies is en voor dieselfde regter dien.  Die partye het meestal binne die bestek van gewone munisipale wetgewing probeer argumenteer hoekom Eskom nie gemagtig behoort te wees om krag te onderbreek na die dorp toe nie, maar Sakeliga se argumente was toonaangewend tot ‘n positiewe beslissing deur ‘n unieke argument op die tafel te plaas.  Sakeliga het aangevoer dat die Intergovernmental Relations Framework Act,13 van 2005 die munisipaliteit se wanbetaling eintlik neerkom op ‘n dispuut tussen twee staatsorgane (munisipaliteit en Eskom) en dat hulle ingevolge dié wet se bepalings eers hul dispuut buite die hof moet beredder.  Die saak gaan nou oor op appèl na die Hoogste Hof van Appèl na ‘n bevel in Sakeliga en die applikante se guns.

Doel: Om Eskom te verhoed om betalende eindverbruikers van elektrisiteit te benadeel deur totale munisipale gebiede se krag te onderbreek vir die munisipaliteit se wanbetaling van gelde aan Eskom.  Sakeliga wil bepaal of hierdie litigasie as ‘n manier kan dien om met Eskom te onderhandel om aan betalende eindverbruikers moontlik direk krag te verskaf.

Status: Verhoordatum vir appèl vas vir 27 en 28 Augustus 2020.

Verloop:

31 Januarie 2020: Sakeliga se regspan het vandag hul hoofde van betoë gefinaliseer, dit is gereed vir uitreiking en betekening op al die partye tot die appèl.  Opsommend kom die hoofde se gevolgtrekking daarop neer dat Eskom se bsluit om krag te onderbreek na die Emalahleni-munisipaliteit (Witban) ongrondwetlik en onregmatig is omrede dit in teenstryd is met die beginsels van samewerkende regering, munisipale en elektrisiteitsregulerende wetgewing, asook die Intergovernmental Relations Framework Acti, 13 van 200

10 Maart 2020: Die Hoogste Hof van Appèl reik ‘n bevel uit om Sakeliga toe te laat om as amicus curiae tot die verrigtinge deel te neem.

5 Junie 2020: Hoogste Hof van Appèl wys die datum van 27 en 28 Augustus 2020 aan as die datums waarop die appèl aangehoor sal word.

3 Julie 2020: Sakeliga kry bevestiging vanaf die griffier van die Hoogste Hof van Appèl dat die Sabie-saak, wie se feite ooreenstem met dié van die Resilient-saak, albei saam aangehoor sal word op 27 en 28 Augustus 2020.  Beide sake was aanvanklik ook saam aangehoor in die Hooggergeshof in Pretoria, waar ‘n gesamentlike oorwinning teen Eskom bewerkstellig is.

Uitspraak:Deur Regter Hughes gelewer op 7 Maart 2019 in die Hooggeregshof (Pretoria) – bevind ten gusnte van Sakeliga en die Applikante.

Lewer kommentaar

No products in the cart.