PPPFA

Aanloop: In 2017 het die Minister van Finansies (Pravin Gordhan) regulasies onder die PPPFA gepromulgeer vir insette vanaf die publiek rondom sekere voorgestelde wysigings aan die BEE-vereistes vir maatskappye wat met die regering besigheid wil doen.  Sakeliga het besware ingedien wat op dowe ore geval het en het toe oorgegaan na regsaksie om die legitimiteit van die regulasies te toets, welke regulasies Sakeliga as ultra vires beskou.

Doel:  Om die die verskerping van BEE-regulasies binne die PPPFA vir staatskontrakte (tenders) ongeldig te laat verklaar en om aktief die regering teen te staan met sulke verskerpings van BEE op ander fronte.  Sakeliga se belang in hierdie kwessie is daarin gesetel dat daar nog geen behoorlike teenstand gebied is teen BEE-wetgewing en/of regulasies nie.  Die tyd is gunstig om maatskappye nou te motiveer om BEE as wet/beleid se werking en indringende aard in hul besigheid te bevraagteken en ook teen te staan.

Status: Verhoordatum vir appèl vas vir 9 September 2020.

Verloop:

5 Februarie 2020: Sakeliga se volledige bundels is op 3 Februarie 2002 by die Hoogste Hof van Appèl ingedien waarna sodanige hoofde op 16 Maart 2002 geliaseer moet word.  Na gelang van liasering daarvan moet die Minister van Finansies sy hoofde binne ‘n maand liasseer en dan sal daar gewag word op die aanwysing van ‘n datum vir die aanhoor van die appèl.

15 April 2020: Die Minister van Finansies liasseer sy hoofde betyds vir die verrigtinge om voort te gaan.

4 Junie 2020: Hoogste Hof van Appèl wys die datum van 8 September 2020 as die datum vir die aanhoor van die appèl.

14 Julie 2020: Ontvang ‘n skrywe vanaf die prokureurs van die South African Property Owners Association (SAPOA) wat versoek om as amicus curiae tot die saak toe te tree.  Sakeliga stem toe tot hulle toetrede, maar die Minister van Finansies weier sodanige toestemming te verleen.

5 Augustus 2020: SAPOA reik uit en beteken ‘n formele aansoek om as amicus curiae tot die saak toegelaat tot word weens die Minister van Finansies se ontbrekende toestemming.

17 Augustus 2020: SAPOA se hoofde is geliasseer by die Hoogste Hof van Appèl en hulle is instruksie gegee om hul argumente en redes vir toetrede op die datum van die aanhoor van die appèl te doen, meenend 8 September 2020.

Uitspraak:Regter Francis gelewer op 28 November 2018 in die Hooggeregshof (Pretoria) – bevind teen Sakeliga.

Lewer kommentaar

No products in the cart.