Emigrasie: Finansieel, fisies, beide?

WEBPOSTS REGTE SIZE (2)

Met al die negatiewe binnelandse nuus, is dit miskien nie verbasend dat baie Suid-Afrikaanse inwoners dit oorweeg om hul bates in die buiteland te plaas nie. Suid-Afrikaanse beleggers gebruik al vir dekades die strategie om deel te word van die wêreldekonomie deur hul binnelandse beleggingsportefeuljes na die buiteland te diversifiseer. Hierdie strategie behels die omskakel na ‘n geldeenheid wat as minder wisselvallig beskou word, asook die koop van buitelandse bates of beleggings. Ons kyk na die proses hoe u, u swaarverdiende fondse, na die buiteland kan eksternaliseer.

Sedert 1990 het die Rand aansienlik gedepresieër teenoor die grootste buitelandse geldeenhede. In Maart 1980 was die USD/ZAR wisselkoers R0,82 en in 1990 was die koers R2,56, in die jaar 2000 was die koers R7.65, maar in 2010 het die wisselkoers versterk na R6.82. ‘n Verdere 10 jaar later het die USD/ZAR wisselkoers, die afgelope 8 maande van 2020, gewissel tussen R14,43 (Jan 2020) en R17,45 (Aug 2020) en in April 2020 op sy swakste vlak in die geskiedenis teen R18,58 verhandel.

‘n Gebrek aan vertroue
Die uittog van SA beleggingskapitaal na buitelandse jurisdiksies word aangedryf deur ‘n gebrek aan vertroue in die Suid-Afrikaanse ekonomiese vooruitsigte en status quo. Hierdie negatiewe sentiment word aangevuur deur nadelige binnelandse nuus, veral op ekonomiese en politieke fronte. Die resultaat is dat al hoe meer Suid-Afrikaners kies om hul swaarverdiende fondse in buitelandse jurisdiksies te belê.

Die skuif na buitelandse portefeuljes het aantrekliker geword vir beleggers uit alle lewensterreine. Buitelandse beleggings kan vreesaanjaend wees. Finansiële instellings het tot hede baie Suid-Afrikaanse beleggers gehelp om buitelandse blootstelling te kry.
As u dit oorweeg om fondse na die buiteland oor te plaas, is daar ‘n paar faktore wat u moet oorweeg. Valutabeheerregulasies in Suid-Afrika beheer die vloei van internasionale transaksies. As gevolg hiervan, is daar bykomende vereistes vir die oorplaas van fondse na die buiteland.

Finansieel na die buiteland
Daar is twee toelae vir inwoners van SA wanneer hulle geld na die buiteland oorplaas.

  1. ‘n Diskresionêre toelaag (SDA). Die SDA laat alle inwoners van SA ouer as 18 jaar toe om tot R1 miljoen, per kalender jaar, na die buiteland oorteplaas. Geen belastingklarings word benodig nie.
  2. ‘n Buitelandse beleggingstoelaag (FIA) wat elke inwoner van SA, ouer as 18 jaar, in staat stel om tot R10 miljoen per jaar na die buiteland oor te plaas. Om u buitelandse beleggingstoelaag te gebruik, benodig u ‘n belastingklaringsertifikaat (TCC) van die SAID wat geldig is vir ‘n periode van 12 maande. Die TCC-proses is nodig om te verseker dat u belastingsake in orde is en om geldwassery te voorkom.

Gesamentlik gee hierdie SDA- en FIA-toelaes elke volwassene ‘n effektiewe R11 miljoen per kalenderjaar wat na die buiteland oorgeplaas kan word. Die beleggingstoelae kan onbepaald in die buiteland gehou word. SA inwoners wat jonger as 18 jaar is, kwalifiseer nie vir ‘n SDA nie, maar word toegelaat om ‘n buitelandse reistoelaag van hoogstens R200 000 per kalenderjaar te verhandel.

Om meer as die toegelate R11 miljoen per individu te stuur, is nie ongewoon nie, maar sal ekstra valutabeheer-goedkeuring benodig.
Daar is ‘n vereiste dat die buitelandse fondse in buitelandsevaluta omgeskakel word en dan oorgedra word na gestruktureërde beleggingsprodukte of bankrekeninge wat in die kliënt se eie naam geopen is.

Metodes vir buitelandse beleggings
Daar is twee effektiewe metodes om in die buiteland te belê. Dit is bate-wisselings en direkte-beleggings.

Met ‘n bate-wisseling oftewel “Asset swap”, belê ‘n belegger in ‘n rand-gedenomineerde effektetrust deur ‘n gemagtigde Suid-Afrikaanse finansiële instelling. Die effektetrustmaatskappy se bateswisselvermoë word dan gebruik om die fondse in die buiteland te belê. Die beleggingsopbrengste word herhaal en in rand uitbetaal, dieselfde geld as die bate-ruil gelikwideer word. “Asset swaps” is ideaal vir beleggers wat in Suid-Afrika wil belê, maar steeds blootstelling aan buitelandse markte wil hê. “Asset swaps” het geen belastingklaring nodig nie en daar is geen beperking op die bedrag wat belê kan word nie.

Direkte-beleggings is wanneer ‘n belegger in kollektiewe beleggingskemas (byvoorbeeld effektetrusts) deur ‘n buitelandse finansiële instelling koop. Die buitelandse instansie belê dan die geld direk in buitelandse bates. Direkte-beleggings behels die eksternalisering van u Rande in ‘n bestemmingsbelegging wat in buitelandsevaluta gevestig is. Die belangrikste verskil is dat die belegging buite die jurisdiksie van die SA Reserwebank geleë sal wees, en dat alle opbrengste in die buitelandse valuta betaalbaar is, en nie terugkeer na Suid-Afrika voordat dit uitbetaal word nie. Soos vroeër bespreek, sal Direkte-beleggings goedkeuring deur valuta beheer benodig vir waardes van meer as die R11 miljoen per individu.

As u bloot buitelandse valuta wil besit (sonder om enige opbrengste te verdien), moet buitelandse valutarekeninge of buitelandse bankrekeninge oorweeg word. Buitelandse valutarekeninge is plaaslik gevestig, maar hou saldo’s in een van die belangrikste internasionale geldeenhede.

Hierdie artikel word aan u gebring deur Ras Theron, die uitvoerende hoof van Currency Assist SA (Pty) Ltd, ‘n toonaangewende tussenganger van buitelandse valuta wat deur die FSCA en die SA Reserwebank gemagtig is.

Argiewe