Dringende aansoek om munisipale dispuutproses in Lichtenburg te beskerm

Sakelia Ditsoblotla-03

Ondernemings in Lichtenburg, ’n plaaslike dienstevereniging en Sakeliga het ’n dringende hofaansoek oor onwettige kragonderbrekings teen die Ditsobotla Plaaslike Munisipaliteit gebring. 

Ons vra dat die hof die munisipaliteit dwing om sy onwettige kragonderbrekings teen lede van die Ditsobotla Dienstevereniging (DDV) te staak.  

Die munisipaliteit het tien dae gelede skielik besluit om so veel as R750 000 elk se munisipale skuld by etlike lede van die DDV te eis, al het die partye almal geldige dispute met die munisipaliteit verklaar. As ’n invorderingsmeganisme het die munisipaliteit nou sommige lede se krag afgesny, terwyl andere met onderbrekings gedreig word.  

Dit is onwettig. 

Ingevolge artikel 102 van die Wet op Munisipale Stelsels mag ’n munisipaliteit nie dienste onderbreek aan partye wat ’n geldige dispuut aanhangig gemaak het nie, totdat die dispuut afgehandel is. Die partye se dispute spruit onder andere juis daaruit dat hulle vir jare nou al geen rekeninge hoegenaamd ontvang nie, of andersins geen behoorlike rekeninge wat uiteensit hoe bedrae bereken is nie.

Sakeliga se Missie: Bou Skaalbare Oplossings Teen Staatsverval

Sakeliga het daarom op Saterdag, 25 Mei dringende hofstukke aan die munisipaliteit beteken om kragtoevoer te herstel waar nodig en in ander gevalle te verhoed dat kragtoevoer afgesny word. Die stukke is Maandag, 27 Mei geliasseer en die saak is vir Vrydag, 31 Mei in die Noordwes Hooggeregshof in Mahikeng geplaas. 

Sakeliga onderneem hierdie stappe saam met en ter ondersteuning van die DDV en sy geaffekteerde lede as mede-applikante. Ons doen dit as deel van die groter regstrategie waarmee Sakeliga in Ditsobotla besig is, naamlik om regspraak te ontwikkel en modelle te ondersteun wat behoorlike ingryping en alternatiewe oplossings tot munisipale verval bied.  

’n Belangrike aspek van die saak is om ondernemings se reg op munisipale dispute te handhaaf, sodat munisipaliteite nie arbitrêr geld kan bly hef vir onbehoorlik verrekende dienste wat dikwels nie eens gelewer word nie. 

Die huidige saak het nie onmiddellike betrekking op Sakeliga se ander staande litigasie in Lichtenburg nie, wat gerig is op beter administrasie van kritieke dienste vir die funksionering van die plaaslike ekonomie. Daardie saak is steeds in proses, met ons regspan wat tans korrespondeer met teenpartye op grond van vorige hofbevele en die verpligte verslae wat die provinsiale owerheid in Noordwes aan Sakeliga moet lewer. 

Argiewe