Daag Mogalakwena munisipale bestuurder voor hof oor minagting

MOGALAKWENA MINAGTINGSAANSOEK Steun Hierdie Saak Waarom hierdie hofsaak? Na aanleiding van ’n hofbevel wat Sakeliga op 18 Januarie 2022 teen die Mogalakwena munisipaliteit in Limpopo bekom het wat die munisipale bestuurder te verplig om verskeie rekords soos finansiële verslae en raadsbesluite aan Sakeliga te oorhandig, en die verontagsaming van die bevel deur die munisipale bestuurder, […]


Beskerm eiendomsregte van wapeneienaars te midde van vernietiging van wapens

BESKERM EIENDOMSREGTE VAN WAPENEIENAARS Steun Hierdie Saak Waarom hierdie hofsaak? Voor hierdie saak het die Polisie die Wet op Wapenbeheer op so ‘n wyse geïnterpreteer dat diegene wat wapens by die polisie vrywillig inhandig weens vorige versuim om die lisensies betyds te hernu, nie nuwe lisensieaansoeke ten opsigte van daardie wapens kon bring nie en […]Verhoed wysiging van gunstige PPPFA-bevel oor BEE in staatstenders

BESKERM DIE PPPFA-UITSPRAAK Steun Hierdie Saak Waarom hierdie hofsaak? Die Minister van Finansies bring ‘n dringende hofaansoek ter wysiging van die Konstitusionele Hof se bevel in Sakeliga se guns op 16 Februarie 2022 oor BEE in staatstenders. Sakeliga opponneer die aansoek, aangesien die Minister onder die vaandel van ‘n verduideliking by die hof verlang oor […]


Skrap BEE-voorafdiskwalifikasie in staatstenders (PPPFA-saak)

SKRAP BEE-VOORAFDISKWALIFIKASIE IN STAATSTENDERS (PPPFA-SAAK) Steun soortgelyke sake Impak van hierdie saak Sakeliga het die eerste omvattende terugrol van BEE deur litigasie behaal met hierdie saak. Die Konstitusionele Hof het op 16 Februarie 2022 in Sakeliga se guns bevind dat die Minister van Finansies, destyds Pravin Gordhan, ultra vires (buite magte) opgetree het, deur te […]


Verhoed proaktief misbruik van Wet op Rampbestuur

Die Ramptoestand, asook enige voortsetting daarvan in ander regulasies en wetgewing, moet in geheel opgeskort word. Die regering moet ook verhoed word om in die toekoms die Wet op Rampbestuur te gebruik om drakoniese inperkingsmaatreëls in te stel. Sakeliga bring daarom ‘n hofsaansoek in die Hooggeregshof in Pretoria om die nuwe “tydelike” nasionale ramptoestand in SA te beëindig.


Vestig regspresedent wat eindgebruiker beskerm teen inter-regeringdispute (Resilient-saak)

RESILIENT-SAAK Steun Hierdie Saak Impak van hierdie uitspraak Hierdie uitspraak bied elektrisiteitsekerheid op plaaslike vlak, omdat die uitspraak verhoed dat Eskom eindgebruikers se krag afsny as ‘n taktiek om munisipale skuld te verhaal. Tweedens verminder dit die impak van staatsverval, omdat die uitspraak alle staatsinstellings – en nie net Eskom en munisipaliteite nie – verplig […]


Verwyder vereiste vir “noodsaaklike diens” sertifikate tydens inperkings

VERWYDER VEREISTE VIR “NOODSAAKLIKE DIENS” SERTIFIKAAT TYDENS INPERKINGS Steun Soortgelyke Hofsake IMPAK VAN HIERDIE SAAK Sakeliga het hierdie dringende hofaansoek in Mei 2020 geloods om weg te doen met Ebrahim Patel, Minister van Handel en Nywerheid, se vereiste dat besighede wat tydens die sogenaamde grendelstaat wou oop bly, ‘n “noodsaaklike diens” sertifikaat by die CIPC […]


Verhoed kragonderbrekings in Musina

VERHOED MUSINA- KRAGONDERBREKINGS Steun soortgelyke sake IMPAK VAN HIERDIE SAAK Eskom het op 29 Junie 2018 kennisgewing gegee dat hulle kragtoevoer aan Musina sou afsny, weens die feit dat die munisipaliteit nie eskalerende skuld aan Eskom delg nie. Sakeliga het ‘n dringende hofaansoek gebring om Eskom te verhoed om voort te gaan daarmee. In reaksie […]