Sakeliga beleidsvoorlegging oor Maatskappyewet-wysigingswetsontwerp, 2021

Sakeliga het van die geleentheid gebruik gemaak om bondige kommentaar te lewer op die voorgestelde Maatskappyewet-wysigingswetsontwerp, 2021. Sakeliga is gekant teen die voorgestelde wysigingswetsontwerp en het hierdie teenkanting aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging (dtic) bekendgemaak. Sien hieronder die voorlegging wat op 29 Oktober 2021 aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging […]


Regulasie: Sertifikate van Behoefte vir Gesondheidsinstellings

Sakeliga se kort voorlegging op die voorgestelde regulasie wat sertifikate van behoefte vereis vir gesondheidsinstellings kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die voorgestelde regulasie kom neer op die indringing wat op markvryheid, veral die regte op vryheid van assosiasie en vryheid van loopbaankeuse gemaak word. Sakeliga staan die voorstel teen.  


2021-Weergawe van die Wetsontwerp op die Agtiende Grondwetwysiging

Sakeliga se omvattende voorlegging op die 2021-weergawe van die Wetsontwerp op die Agtiende Grondwetwysiging kan hier (in Engels) gevind word. Die Wetsontwerp beoog om die verskynsels van konfiskering (sogenaamde “onteiening sonder vergoeding”) en nasionalisering (sogenaamde “staatsvoogdyskap”) in die Suid-Afrikaanse grondwetlike en eiendomsreg in te bring. Na ons mening verteenwoordig die Wetsontwerp beduidende, miskien eksistensiële, bedreigings […]


Grondhofwetsontwerp, 2021

Sakeliga se kort voorlegging op die Grondhofwetsontwerp kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die Wetsontwerp is veral gemik op die veranderinge wat beoog word met betrekking tot die reëls met betrekking tot hoorsê-getuienis in grondeise. Sakeliga is bekommerd dat die toelating van hoorsê-getuienis privaat eiendomsreg, ‘n noodsaaklike voorwaarde vir ‘n welvarende […]


Wysigingswetsontwerp op die Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onbillike Diskriminasie, 2021

Sakeliga se voorlegging op die Wysigingswetsontwerp op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die Wysigingswetsontwerp spruit uit die implikasie van die wetsontwerp vir byna alle alledaagse, insluitend kommersiële, interaksies en omgang. Dit het beduidende implikasies vir die markstelsel en konstitusionalisme.


Tegniese probleme in die Wysigingswetsontwerp op Billike Indiensneming, 2020

Op Dinsdag, 13 April 2021, het Martin van Staden, regsgenoot by Sakeliga, tegniese probleme in die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op Billike Indiensneming aan die parlementêre portefeuljekomitee oor indiensneming en arbeid voorgelê. Hy het by Piet le Roux, hoof uitvoerende beampte van Sakeliga, aangesluit. Sakeliga se persverklaring oor die aanbieding kan hier gevind word. Van Staden het […]


Mondelinge Kommentaar op die Wetsontwerp op die Agtiende Grondwetwysiging

[spreaker type=player resource=”episode_id=44014203″ width=”100%” height=”200px” theme=”light” playlist=”false” playlist-continuous=”false” autoplay=”false” live-autoplay=”false” chapters-image=”true” episode-image-position=”right” hide-logo=”false” hide-likes=”false” hide-comments=”false” hide-sharing=”false” hide-download=”true”] Die sakegroep, Sakeliga, het vandag by parlementêre komiteeverhore sterk beswaar teen die voorgestelde Agtiende Wysigingswetsontwerp op die Grondwet.  Sakeliga het, soos vantevore, klem op die grondwetlike onversoenbaarheid van onteiening sonder vergoeding gelê, maar het bygevoeg dat onlangse formulerings die parlement op risiko plaas om publiekregtelike wanvoorstellings te […]


Kommentaar op die Konsepwysigingswetsontwerp op Sport en Ontspanning, 2020

Sakeliga het onlangs kommentaar ingedien op die Konsepwysigingswetsontwerp op Sport en Ontspanning, 2020. Hierdie voorgestelde wetgewing beoog sterker sentrale regulering van die sport- en ontspanningsbedryf in Suid-Afrika. Dié beoogde wetgewing sal vereis dat ondernemings in die fiksheidsbedryf, byvoorbeeld, aan bykomende regulatoriese vereistes moet voldoen, wat tot bykomende onkoste vir sulke ondernemings kan lei. Sodanige koste […]


Kommentaar op die Konsepwetsontwerp op die Ontwikkeling van Stroomop-petroleumhulpbronne, 2019

Sakeliga het onlangs sy kommentaar op die Konsepwetsontwerp op die Ontwikkeling van Stroomop-petroleumhulpbronne, 2019 voorgelê aan die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie. In ons kommentaar het ons die departement aangemoedig om versigtig te oorweeg watter vorm van petroleumwetgewing dit besig is om te ontwikkel. Ons het verder spesifiek kommer oor Artikels 38 en 39 […]