Beleid

Grondhofwetsontwerp, 2021

Sakeliga se kort voorlegging op die Grondhofwetsontwerp kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die Wetsontwerp is veral gemik op die veranderinge wat beoog word met betrekking tot die reëls met betrekking tot hoorsê-getuienis in grondeise. Sakeliga is bekommerd dat die toelating van hoorsê-getuienis privaat eiendomsreg, ‘n noodsaaklike voorwaarde vir ‘n welvarende […]
Lees meer

Ekonomiese geleenthede met beroep om waaksaam te wees met inperkings – Sakeliga-verslag

Die ekonomie vir Sake in K2 2021 Besighede moet  nie geleenthede in die huidige ekonomiese oplewing, aangemoedig deur ‘n verligting van die ernstige inperkings van 2020 en beleide wat verbruik aanmoedig, misloop nie. Nietemin moet daar teen nuwe Covid-inperkings gewaak word.  Hierdie is enkele van die insigte wat vervat is in die Sakeliga-ETM-verslag Ekonomiese Oorsig […]
Lees meer

Sakeliga ontbloot regering se pseudo-“studie” wat gebruik word om ontneming van private eiedomsregte te bevorder

Die sakegroep Sakeliga het pas ‘n regeringsimpakstudie bekend gemaak oor die onteieningswetsontwerp wat verkry is deur ‘n PAIA-versoek (aansoek ingevolge die Wet op Toegang tot die Bevordering van Inligting). Dit blyk dat die studie voor Sakeliga se PAIA-versoek van die publiek weerhou is. Die dokument, ‘n sosio-ekonomiese impakstudie (SEIA) wat deur die Departement van Openbare […]
Lees meer

K1/2021: Ekonomiese Oorsig vir Besluitneming in die Sakewêreld

Bestuursopsomming Die risiko waaroor ons in November met betrekking tot grendelstydinperkings gewaarsku het, is ongelukkig in Desember en Januarie verwesenlik, wêreldwyd sowel as plaaslik. Die wêreldwye ekonomiese inperkings het produksie- en handelsbedrywighede opnuut ontwrig. Tesame met plaaslike inperkingsmaatreëls vir die toerisme-, restaurant-, ontspannings- en alkoholbedryf het buitelandse inperkingsmaatreëls gemaak dat die plaaslike herstellopie van 2020 […]
Lees meer

Nuwe diskriminasie wet is tirannie op stelte

Om die spot te dryf met ‘plat-Aarders’ is miskien die steunpilaar van menige grap. Maar as die PEPUDA Wysigingswetsontwerp aanvaar word, kan dit jou in die gelykheidshof in moeilikheid laat beland. Hierdie wetsontwerp maak onder andere voorsiening vir beskerming teen “onbedoelde” diskriminasie op grond van “oortuiging”. Die PEPUDA Wysigingswetsontwerp het ten doel om die sogenaamde Wet op […]
Lees meer

Wysigingswetsontwerp op die Bevordering van Gelykheid en Voorkoming van Onbillike Diskriminasie, 2021

Sakeliga se voorlegging op die Wysigingswetsontwerp op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die Wysigingswetsontwerp spruit uit die implikasie van die wetsontwerp vir byna alle alledaagse, insluitend kommersiële, interaksies en omgang. Dit het beduidende implikasies vir die markstelsel en konstitusionalisme.
Lees meer

Tegniese probleme in die Wysigingswetsontwerp op Billike Indiensneming, 2020

Op Dinsdag, 13 April 2021, het Martin van Staden, regsgenoot by Sakeliga, tegniese probleme in die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op Billike Indiensneming aan die parlementêre portefeuljekomitee oor indiensneming en arbeid voorgelê. Hy het by Piet le Roux, hoof uitvoerende beampte van Sakeliga, aangesluit. Sakeliga se persverklaring oor die aanbieding kan hier gevind word. Van Staden het […]
Lees meer