Beleid

Sakeliga: Verwerping van Agtiende Wysigingswetsontwerp op die Grondwet noodsaaklike maar onvoldoende stap

Die verwerping van die Agtiende Wysigingswetsontwerp in die Parlement is 'n noodsaaklike, maar onvoldoende stap in die rigting van herstel van grondwetlike normaliteit op eiendomsreg. Die onmiddellike volgende stap moet wees dat die Parlement enige verdere bespreking van konfiskasie van privaateiendom van sy agenda afhaal en ook weier om die Onteieningswetsontwerp aan te neem.
Lees meer

Sakeliga beleidsvoorlegging oor Maatskappyewet-wysigingswetsontwerp, 2021

Sakeliga het van die geleentheid gebruik gemaak om bondige kommentaar te lewer op die voorgestelde Maatskappyewet-wysigingswetsontwerp, 2021. Sakeliga is gekant teen die voorgestelde wysigingswetsontwerp en het hierdie teenkanting aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging (dtic) bekendgemaak. Sien hieronder die voorlegging wat op 29 Oktober 2021 aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging […]
Lees meer

Regulasie: Sertifikate van Behoefte vir Gesondheidsinstellings

Sakeliga se kort voorlegging op die voorgestelde regulasie wat sertifikate van behoefte vereis vir gesondheidsinstellings kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die voorgestelde regulasie kom neer op die indringing wat op markvryheid, veral die regte op vryheid van assosiasie en vryheid van loopbaankeuse gemaak word. Sakeliga staan die voorstel teen.  
Lees meer

2021-Weergawe van die Wetsontwerp op die Agtiende Grondwetwysiging

Sakeliga se omvattende voorlegging op die 2021-weergawe van die Wetsontwerp op die Agtiende Grondwetwysiging kan hier (in Engels) gevind word. Die Wetsontwerp beoog om die verskynsels van konfiskering (sogenaamde “onteiening sonder vergoeding”) en nasionalisering (sogenaamde “staatsvoogdyskap”) in die Suid-Afrikaanse grondwetlike en eiendomsreg in te bring. Na ons mening verteenwoordig die Wetsontwerp beduidende, miskien eksistensiële, bedreigings […]
Lees meer

Grondhofwetsontwerp, 2021

Sakeliga se kort voorlegging op die Grondhofwetsontwerp kan hier (in Engels) verkry word. Sakeliga se belangstelling in die Wetsontwerp is veral gemik op die veranderinge wat beoog word met betrekking tot die reëls met betrekking tot hoorsê-getuienis in grondeise. Sakeliga is bekommerd dat die toelating van hoorsê-getuienis privaat eiendomsreg, ‘n noodsaaklike voorwaarde vir ‘n welvarende […]
Lees meer

Ekonomiese geleenthede met beroep om waaksaam te wees met inperkings – Sakeliga-verslag

Die ekonomie vir Sake in K2 2021 Besighede moet  nie geleenthede in die huidige ekonomiese oplewing, aangemoedig deur ‘n verligting van die ernstige inperkings van 2020 en beleide wat verbruik aanmoedig, misloop nie. Nietemin moet daar teen nuwe Covid-inperkings gewaak word.  Hierdie is enkele van die insigte wat vervat is in die Sakeliga-ETM-verslag Ekonomiese Oorsig […]
Lees meer

Sakeliga ontbloot regering se pseudo-“studie” wat gebruik word om ontneming van private eiedomsregte te bevorder

Die sakegroep Sakeliga het pas ‘n regeringsimpakstudie bekend gemaak oor die onteieningswetsontwerp wat verkry is deur ‘n PAIA-versoek (aansoek ingevolge die Wet op Toegang tot die Bevordering van Inligting). Dit blyk dat die studie voor Sakeliga se PAIA-versoek van die publiek weerhou is. Die dokument, ‘n sosio-ekonomiese impakstudie (SEIA) wat deur die Departement van Openbare […]
Lees meer