Beleid

Sakeliga se beginselvaste benadering tot beleidskwessies

Sakeliga glo dat gemeenskappe slegs kan floreer in ‘n gesonde sakeomgewingDaarom hou ons openbare beleid fyn dop.  Wat ons wil sien is regeringswelwillendheid teenoor ondernemings, sterk privaat eiendomsregte, en die vermoë van besighede om verantwoordelik besluite oor eie sake te maak sonder onbehoorlike politieke inmenging. Met ander woorde: Meer Besigheid, Minder PolitiekSakeliga steun dus ‘n vryemark-ekonomie en ‘n regsorde wat gebaseer is op gesonde konstitusionele beginsels; en staan gekant teen beleide wat die vryhede wat vir menslike florering nodig is ondermyn. 

Sakeliga se strategiese benadering tot beleidskwessies

Sakeliga volg ‘n kousaal-realistiese raamwerk om beleid te ontleed. Dit beteken ons kyk na beleide gebaseer op hul voorsienbare uitkomste, nie die intensies of abstraksies van diegene wat die beleide voorgestel het nie. Ons beywer ons vir die idees wat onderliggend is aan ‘n vrye en voorspoedige samelewing – konstitutionsele orde, vryemarkte, en sterk gemeenskappe – in politieke en publieke forums. Wanneer genoegsame invloedryke persone (nie noodwendig ‘n meerderheid nie) oortuig word van die waarde van goeie idees, sal hulle druk toepas om verandering teweeg te bring. Sakeliganeem deel in die beleidsdiskoers deur middel van meningstukke, persverklarings, voorleggings op beleidsvoorstelle, seminare, navorsingsverslae, en regsaksie in die howe. 

KATEGORIEË

TEKEN IN VIR ONS NUUSBRIEFBELEIDSVOORLEGGINGS

ARTIKELS

Ekonomiese Oorsig, Kwartaal 1, 2021
Pretoria FM [Sake 20/20] Kommentaar op voorstel om Rambestuurswet te wysig
Pretoria FM [Sake 20/20] - Gedagtes oor die vryemark en bewaring
Pretoria FM [Sake 20/20] - Vryemark oorwegings oor suikerbelasting, aksynsbelastings