Meer Besigheid, Minder BEE

Sakeliga se BEE-strategie

MEER BESIGHEID, MINDER BEE

ORGANISEER


Mobiliseer besighede en kapitaal teen BEE en werf finansiële steun vir BEE-litigasie en BEE-alternatiewe.​

LITIGEER​


Litigeer, op nie-politieke wyse, om die skerp kante van BEE laag-vir-laag af te sny. Strukturele swakplekke eerste. Beraamde koste vir vyf sake tans onder oorweging: R5,5 miljoen.​

BEVORDER ALTERNATIEF​

Moedig sakelui en publiek aan om nie aan BEE as beleid deel te neem nie, maar eerder sake te doen met almal wat waarde skep, ongeag ras. Bevorder ware bemagtiging.​

STEUN HIERDIE VELDTOG

Gee jou mandaat vir ons plan
Dra by tot ons BEE-regsfonds, wat alles moontlik maak
Word 'n Sakeliga-lid om vir ons selfs 'n sterker mandaat te gee
R 10 m
Regsfonds benodig
5
BEE-sake tans onder oorweging

LAAG-VIR-LAAG LITIGASIE

BEE het ‘n gevestigde konsep en praktyk in Suid-Afrika geword, en kan daarom nie eenvoudig eensklaps met litigasie gestop kan word nie.
Hervorming en einde aan BEE vereis inkrementele litigasie, nie-politieke regsbenadering en fokus op swakplekke in die struktuur.​
Litigasie moet toepassingsveld van BEE verklein.​
Litigasie moet rekening hou met ou wette en Regulasies, sowel as nuwe wat nog kom.​
Hierdie sake kan opbou tot ‘n hervorming van BEE-beginsels en die B-BBEE-wet self, en voorbereidings vir ‘n post-BEE sake-omgewing.​
Vyf sake tans onder oorweging, met beraamde litigasiekoste van R5,5 miljoen.

Ondersteun jy hierdie veldtog? Jou stem maak ons veldtog sterker. Gee hier vir ons jou mandaat vir ons planne:

 

Indien jy ons persoonlik wil nader om ‘n skenking vir ons BEE-regsfonds te maak, kan ons vir jou ‘n aanbieding doen. Kontak ons hier daarvoor.

Sakeliga wen grondverskuiwende BEE-saak in Hoogste Hof van Appèl

Sakeliga appeleer in die Hoogste Hof van Appèl teen die Hooggeregshof se uitspraak, en wen die saak met koste. Die hof stem saam dat die regulasies ongrondwetlik is.

Sakeliga sluit aan as amicus curiae in Kaapse Balieraad-saak oor kwotas

Die regspan het baie tyd bestee aan navorsing om geldige argumente te opper teen die kwota-stelsel en tref ook belangrike historiese vergelykings tussen hedendaagse praktyke oor ras en dit wat in die vorige bestel geskied het.? Sterk kapsie word ook gemaak oor die maatstaf van rasse-bepaling, wie daaroor bestluit en hoe dit toegepas word.? Die staat moet in sy eie strik gevang word deur te erken daar is óf geen objektiewe maatstaf vir ras nie, óf dat die staat arbitrêr besluite rondom kwessies van ras maak.

Sakeliga stel verslag saam oor 15 jaar van BEE

Sakeliga stel 'n uitegbreide verslag saam om 15 jaar van BEE-beleid te evalueer. Hierdie verslag word vergesel met 'n regsmening deur 'n advokaat.

Sakeliga daag BEE-regulasies t.o.v. staatsverkryging in hof

Sakeliga voer aan dat rasgebaseerde voorkwalifikasie wat staatsorgane toelaat om bieërs vooraf van tenderprosesse op grond van ras uit te sluit, ultra vires is en vra dat dit ter syde gestel moet word. Sakeliga se belang in hierdie kwessie is daarin gesetel dat daar nog geen behoorlike teenstand gebied is teen BEE-wetgewing en/of regulasies nie. Die aansoek word van die hand gewys.