BEE-verklaring vir ondernemings

VIR ONDERNEMINGS

WORD JY GEDWING OM BEE VERKLARINGS AF TE LÊ?

Feitlik alle geformaliseerde ondernemings wat in Suid-Afrika besigheid doen, van buitelandse of plaaslike oorsprong, word tans statutêr verplig om verklarings oor hul personeel, aandeelhouers, direkteure, kontrakteurs en selfs kliënte se ras te doen. Die Wet op Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging is een van die mees ingrypende statutêre voorskrifte in hierdie verband.

Dié toedrag van sake bied vir ondernemings en sakelui wesenlike risiko’s en probleme. Opgawes oor persone se ras en die geïmpliseerde vereiste van diskriminasie op grond daarvan bring regs- en bedryfsrisiko’s mee, weereens plaaslik en internasionaal. Boonop is rasseklassifikasie omstrede, druis dit in teen die goeie praktyke wat baie ondernemings sou wou toepas, en is dit verstaanbaar indien sakelui en ondernemings gewetensbesware teen deelname daaraan sou hê.

Uit ‘n maatskaplike oogpunt word dit by die dag duideliker dat beleide soos Swart Ekonomiese Bemagtiging uit sowel maatskaplike as private oogpunte skadelik en nadelig is, en nie die doel van ‘n voorspoedige ekonomie en publiek dien nie. Sakeliga doen daarom verskeie stappe – insluitende regsaksie, openbare beleidsbevordering, en nou ook hierdie voorstelle aan ondernemings – om die skadelike impak van BEE en soortgelyke wette en beleide teen te werk en algemene voorspoed te bevorder.

Sakeliga het, met die bystand van regslui, ondersoek ingestel na hoe ondernemings risiko’s ten opsigte van statutêre vereistes oor rasseklassifikasie kan verminder en gewetensbesware kan aanteken. 

Ons het daarvoor vier paragrawe ontwikkel wat gebruik kan word om die BEE-vorm vir ondernemings aan te vul. Sodoende kan jy ‘n gewetensbeswaar aanteken teen BEE-vereistes en die risiko ten opsigte van statutêre vereistes oor rasseklassifikasie verminder.

Ondersteun jy hierdie veldtog? Jou stem maak ons veldtog sterker. Verklaar hier jou steun vir ons veldtog:

Wil jy die 4 BEE-protesparagrawe aflaai waarmee die standaard BEE-verklarings aangevul kan word?